fbpx

Tiktak thông báo: Hỗ trợ Khách hàng đến lấy tài liệu và cơ sở làm việc tại Tiktak Hà Nội

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 17/CT-UBND do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành ngày 23/07/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội, chúng tôi nhận thấy hầu hết các khách hàng của Tiktak thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 16 và 17 đã đề ra, các khách hàng chọn phương án làm việc online là chủ yếu. chỉ có một vài trường hợp lên văn phòng để lấy tài liệu và một số trang thiết bị về để làm việc online.

Chính vì vậy, trong thời gian này chúng tôi sẽ bố trí nhân sự để hỗ trợ quý khách trong trường hợp lên lấy tài liệu, máy tính, trang thiết bị …để về nhà làm việc và chúng tôi cũng sẽ mở cửa cơ sở Tiktak 2 tại tầng 12 tòa nhà Hồng Hà Center, số 25A Lý Thường Kiệt để phục vụ cho các khách hàng nào thuộc diện ưu tiên theo chỉ thị đã đề ra có không gian làm việc.

Nội dung chi tiết tại thông báo dưới đây:

Hotline 0898.580.666
Tiktak 1
Tiktak 2